Prihlásenie

Aktuality

Kompetencie lekár FBLR

Príspevok  pani MUDr. Martiny Samekovej bol na základe jej žiadosti stiahnutý z webového sídla.

Čítať viac
Kompetencie

Vážené kolegyne, kolegovia, Oznamujeme Vám, že  na MZ SR bol dňa 19.09.2017 prerokovaný návrh "kompetencií fyzioterapeutov". Išlo o úplne iný návrh, na akom bola naša Komora, po niekoľkých rokovaniach a viac ako polročnej intenzívnej práci, s Ministerstvom dohodnutá. (viac…)

Čítať viac
Elektronický preukaz

V rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/ si Vám dovoľujeme poslať link na 2 edukačné videá, ktoré slúžia ako návod na podanie si žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/. Do žiadosti o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka uvádzajú fyzioterapeuti registrovaný v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013,2014,2015 až do…

Čítať viac
Nahlásenie zmien do registra SKF

Poprosím o nahlásenie zmien do registra SKF, nakoľko pri odosielaní informácií na email bolo zistené, že mnoho emailov je už neaktuálnych. Vzhľadom na inováciu softvéru registra, chcem poprosiť všetkých fyzioterapeutov o nahlásenie zmien týkajúcich sa: (viac…)

Čítať viac
FYZIOTERAPEUT ROKA
SMERNICA FYZIOTERAPEUT ROKA

V zmysle Dodatku č. 1 ku štatútu SKF zo dňa 15.11.2014: Slovenská komora fyzioterapeutov ( ďalej len SKF ) vydáva túto Smernicu, ktorou ustanovuje postup a podmienky pre udeľovanie ceny FYZIOTERAPEUT ROKA (viac…)

Čítať viac
Aby fyzioterapeuti neostali ticho

Aby fyzioterapeuti neostali ticho a jasne pomenovali, čo by vo Vyhlásení Vlády malo byť posielame list Úradu vlády a predsedom vládnych strán: (viac…)

Čítať viac
Otvorený list

Otvorený list hlavného odborníka pre odbor fyzioterapia PhDr. Evy Vaskej,MPH Ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi (viac…)

Čítať viac
UPOZORNENIE pre držiteľov licencie L1A

Samostatne zárobkovo činná osoba, teda aj držiteľ licencie L1A bola podľa doteraz platných právnych predpisov povinná prihlásiť a odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni. S účinnosťou od 01.01.2015 táto povinnosť zaniká. (viac…)

Čítať viac