Prihlásenie

Aktuality

Aby fyzioterapeuti neostali ticho

Aby fyzioterapeuti neostali ticho a jasne pomenovali, čo by vo Vyhlásení Vlády malo byť posielame list Úradu vlády a predsedom vládnych strán:

Slovenská komora fyzioterapeutov si týmto dovoľuje požiadať predsedov politických strán zostavujúcich v týchto dňoch Vládu Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2016 až 2020, aby pri tvorbe programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa zdravotníctva obrátili pozornosť aj na

  • zmenu Legislatívnych pravidiel vlády tak, aby sa stavovské organizácie stali rovnocenným partnerom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri tvorbe zákonných a podzákonných noriem,
  • zmenu prístupu zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri vedení diskusie s predstaviteľmi odbornej verejnosti o riešení problémov slovenského zdravotníctva

Slovenská komora fyzioterapeutov nemá ambíciu zúčastňovať sa na tvorbe programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky, rozhodne však má zákonom stanovenú kompetenciu zúčastňovať sa na tvorbe legislatívy súvisiacej s výkonom zdravotníckeho povolania a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bez zmeny Legislatívnych pravidiel Vlády a bez zmeny v prístupe zamestnancov Ministerstva zdravotníctva nie je možné toto právo stavovských organizácií skutočne využiť.

Dovoľujeme si vyjadriť nádej, že Vláda Slovenskej republiky v tomto volebnom období urobí maximum pre zapojenie odbornej verejnosti do riešenia problémov a toto úsilie sa neskôr odzrkadlí v lepšej dostupnosti fyzioterapeutickej starostlivosti, v zodpovedajúcom ocenení zdravotníkov a v rozvoji slovenského kúpeľníctva.

Slovenská komora fyzioterapeutov sa nazdáva, že bez reflektovania názorov stavovských organizácii sa nepodarí nájsť skutočnú podstatu v problémoch nášho zdravotníctva. Prvým krokom je, podľa nášho názoru, prijatie Uznesenia Vlády, ktorým sa zmenia Legislatívne pravidlá Vlády (článok 13) a stavovské organizácie sa stanú byť rešpektovaným hlasom zdravotníkov pri tvorbe legislatívy – teda základu zlepšovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšovania situácie zdravotníkov.

Slovenská komora fyzioterapeutov