Prihlásenie

Aktuality

Kompetencie

Vážené kolegyne, kolegovia,

Oznamujeme Vám, že  na MZ SR bol dňa 19.09.2017 prerokovaný návrh „kompetencií fyzioterapeutov“. Išlo o úplne iný návrh, na akom bola naša Komora, po niekoľkých rokovaniach a viac ako polročnej intenzívnej práci, s Ministerstvom dohodnutá.

Verzia návrhu zo dňa 19.09.2017 bola šokujúca a Ministerstvu vyplynula po opakovaných zásahoch zástupcov lekárov FBLR.  Zdôrazňujeme, že na poslednom rokovaní 19.09.2017 sa zástupcovia lekárov FBLR vôbec nezúčastnili. Naše protiargumenty a aj komentáre boli na Ministerstve vypočuté, zapísané ale akceptované neboli.

Ministerstvo podľahlo tlaku predstaviteľov odboru FBLR, a v návrhu zo dňa 19.09.2017 uvádza  pre fyzioterapiu likvidačné ustanovenie, ktoré podmieňuje prácu fyzioterapeuta odporúčaním výlučne lekára FBLR.  Dôvody, pre ktoré Ministerstvo predkladá absurdný návrh kompetencií, ku ktorému sa vyjadrovali snáď všetky zdravotnícke povolania, našim zástupcom neboli oznámené!!! Prečo sa lekár FBLR nadradzuje  nad povolanie fyzioterapeuta  sme sa nedozvedeli.  Návrh je nesprávny, nespravodlivý, napriek tomu bol prezentovaný ako oficiálny názor MZ SR.  

Zdôrazňujeme, že rehabilitačných lekárov je cca 200!!! Aké sú čakacie lehoty dnes, vedia najlepšie pacienti sami, aké budú čakacie lehoty po zavedení povinného odporúčania, si nedokážeme predstaviť.

Pacient bude musieť absolvovať najprv vyšetrenie u rehabilitačného lekára!!! Fyzioterapeut – kvôli vlastnej ochrane – sa nebude môcť pacienta ani dotknúť, ak pacient nebude mať odporúčanie lekára FBLR!!! Ako sa dá taký postup dodržať?! Nedá sa. Prax nám ukazuje, že taký postup je nesprávny a scestný! Degraduje prácu a vzdelanie fyzioterapeuta, ktorý si údajne (podľa návrhu kompetencií z 19.09.) nedokáže sám určiť postup fyzioterapie a zostaviť program a plán. Návrh vracia nás, fyzioterapeutov, desiatky rokov späť, do pozície „vykonávačov“, neschopných samostatne a zodpovedne, v rozsahu vzdelania vykonávať svoje povolanie.

Samostatnosť a zodpovednosť práce fyzioterapeuta bude zlikvidovaná. Dostupnosť a včasnosť fyzioterapie pacienta bude iba formálna.

Pracovná verzia návrhu MZ SR nerozlišuje (a ani rozlišovať nemôže), či si pacient fyzioterapiu platí alebo je zaplatená z verejných zdrojov. To znamená, že pacient nevyhnutne bude MUSIEŤ navštíviť lekára FBLR.    

A čo pacienti ktorí nevyhnutne potrebujú liečbu lekára FBLR?, ale tento lekár vybavuje pacientov, ktorí na jeho „odporúčanie k fyzioterapeutovi“ čakajú tri týždne? Ako sa budú s vyťažením lekárov FBLR pasovať poskytovatelia, ktorých pacientov skutočne MUSÍ vyšetriť lekár FBLR (intenzívne oddelenia nemocníc, napríklad). Odpoveď je vzhľadom na počty viac ako zrejmá – PACIENT POČKÁ.     

  

Navrhované kompetencie sú pre všetkých fyzioterapeutov, ktorí túto profesiu vykonávajú t.j. nie je  rozdiel či pracujú na živnosť, licenciu v štátnej alebo súkromnej sfére. 

Je úplne jedno či pacient dostane fyzioterapiu  zaplatenú cez verejné alebo neverejné zdroje. Odporúčanie lekára FBLR bude nevyhnutné.

Len v prípade, že budete vykonávať v rámci živnosti maséra, nebudete potrebovať lekára FBLR, ale nemôžete sa prezentovať výkonom zdravotníckeho povolania fyzioterapeut. Návrh likviduje samostatnú prax fyzioterapeuta, povolanie a vzdelanie, a potláča odbornú spôsobilosť fyzioterapeutov na mechanické plnenie pokynov lekára FBLR.

Pracovná verzia Návrhu vyhlášky MZ SR, ktorá bola predmetom posledného rokovania dňa 19.09.2017, rozbíja koncepciu odboru fyzioterapie,  dehonestuje odbornosť fyzioterapeutov, diskriminuje pacientov, odporuje platnému nariadeniu vlády 296/2010 Z.z., ide nad rámec zákona č. 276/2004 Z.z.

Neuveriteľné je aj vypustenie pojmu „rehabilitácia“, ktorú podľa pracovnej verzie MZ SR fyzioterapeut nebude vykonávať a poskytovať!!!! Ktoré povolanie bude činnosti patriace do rehabilitácie, v súčasnosti poskytované fyzioterapeutmi, vykonávať, sme sa na MZ SR nedozvedeli. 

Od tejto pracovnej verzie návrhu predloženého MZ SR (ktorý odporuje výsledkom rokovaní zástupcov MZ SR so zástupcami fyzioterapeutov), sa priamo na rokovaní dňa 19.09.2017 dištancovali predstavitelia fyzioterapie na Slovensku a rovnako aj hlavná odborníčka pre fyzioterapiu MZ SR a zástupcovia Komory, ktorá chráni záujmy povolania fyzioterapeut.

Pracovná skupina Komory od novembra 2016 pracovala a predkladala materiál – návrh kompetencií – zaručujúci dostupnosť fyzioterapie pacientom a reflektujúci odbornú spôsobilosť fyzioterapeutov. Návrh pracovnej skupiny Komory (v spolupráci s Hlavnou odborníčkou MZ SR pre fyzioterapiu, v spolupráci s prezidentom SKF) bol fakticky odmietnutý.

Kolegyne, kolegovia, 

svoje vyjadrenia, názory, podnety, skúsenosti z terénu týkajúce sa tejto závažnej skutočnosti smerujúcej k zničeniu samostatnosti fyzioterapie, pošlite emailom Komore. Ak Vám bola zamietnutá  žiadosť o vydanie povolania samosprávnym krajom alebo MZ SR, prosím, zašlite kópiu rozhodnutia Komore.

Toho času nedisponujeme oficiálnym materiálom kompetencií,ktoré vypracovalo MZ SR v spolupráci s lekármi FBLR, mali sme ich k nahliadnutie len pri rokovaní na MZSR , ale akonáhle budeme mať materiál oficiálne k dispozícii zverejníme ho aj na našom webovom sídle.