Prihlásenie

Aktuality

Fyzioterapeut roka 2018

  Pri príležitosti konania  Dňa fyzioterapeutov v Banskej Bystrici, bol ocenený Fyzioterapeut roka. Ocenenie fyzioterapeut roka 201o získala (viac…)

Čítať viac
KOMPETENCIE

Po dlhoročných jednaniach s Ministerstvom zdravotníctva a veľkému pracovnému nasadeniu predstaviteľov profesnej organizácie Slovenská komora fyzioterapeutov  najmä Hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu  PhDr. Evy Vaskej,MPH, Viceprezidentky SKF doc.PhDr.Eleny Žiakovej,PhD. a advokátky komory Mgr. Ivany Závackej s účinnosťou od 01. júna 2018 vstúpila do platnosti Vyhláška  č. 151/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9.…

Čítať viac
Doplnenie poplatkov

Na Sneme SKF konanom dňa 20.04.2018 bolo schválené doplnenie a úprava poplatkov (viac…)

Čítať viac
20.04.2018

Na Sneme  konanom 20.04.2018 v Bratislave bolo Snemom Slovenskej komory fyzioterapeutov schválené Uznesenie Rady SKF - odo dňa 19.04.2018 až do zvolenia prezidenta SKF, vykonáva práva a povinnosti prezident Komory v rozsahu podľa ustanovenia § 58 ods. 2 písm. a/ až d/ zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov…

Čítať viac
19.04.2018

Dňa 19.04.2018 bolo RNDr. Mgr. Csabom Csoltim, MPH, MBA písomne doručené a prijaté v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej komory fyzioterapeutov čl.8 vzdanie sa funkcie prezidenta SKF.

Čítať viac
GDPR- ochrana osobných údajov po novom

Dňa 25.05.2018 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Jednou z povinností, prevádzkovateľov informačných systémov, je prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané…

Čítať viac
Slovenská komora fyzioterapeutov

Slovenská komora fyzioterapeutov dáva do pozornosti dokument, ktorý jej bol doručený. Dokument bol súčasťou časopisu Rehabilitácia č.4   SSF ( Doc  36,4)

Čítať viac
POPLATKY na rok 2018

Platby  do SKF na rok 2018 (viac…)

Čítať viac
ŠŠ – Fyzioterapia v športe a telovýchove

Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave otvára špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove. Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách (Univerzitné nemocnice, Športový klub Golem v Bratislave- najväčší na Slovensku !), ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej…

Čítať viac
Rokovanie na MZ SR

VEC : Oznámenie Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Ako prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov si Vám dovoľujem oznámiť, že sa dnes na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie týkajúce sa návrhu Vyhlášky o rozsahu praxe v povolaní fyzioterapeut. (viac…)

Čítať viac