Prihlásenie

Aktuality

Fyzioterapeut roka 2018

 

Pri príležitosti konania  Dňa fyzioterapeutov v Banskej Bystrici, bol ocenený Fyzioterapeut roka.

Ocenenie fyzioterapeut roka 201o získala

Čítať viac
KOMPETENCIE

Po dlhoročných jednaniach s Ministerstvom zdravotníctva a veľkému pracovnému nasadeniu predstaviteľov profesnej organizácie Slovenská komora fyzioterapeutov  najmä Hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu  PhDr. Evy Vaskej,MPH, Viceprezidentky SKF doc.PhDr.Eleny Žiakovej,PhD. a advokátky komory Mgr. Ivany Závackej s účinnosťou od 01. júna 2018 vstúpila do platnosti Vyhláška  č. 151/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. mája 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

ZZ_2018_151_20180601 – celé znenie vyhlášky

Čítať viac
Doplnenie poplatkov

Na Sneme SKF konanom dňa 20.04.2018 bolo schválené doplnenie a úprava poplatkov

Čítať viac
20.04.2018

Na Sneme  konanom 20.04.2018 v Bratislave bolo Snemom Slovenskej komory fyzioterapeutov schválené Uznesenie Rady SKF – odo dňa 19.04.2018 až do zvolenia prezidenta SKF, vykonáva práva a povinnosti prezident Komory v rozsahu podľa ustanovenia § 58 ods. 2 písm. a/ až d/ zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pani

Čítať viac
19.04.2018

Dňa 19.04.2018 bolo RNDr. Mgr. Csabom Csoltim, MPH, MBA písomne doručené a prijaté v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej komory fyzioterapeutov čl.8 vzdanie sa funkcie prezidenta SKF.

Čítať viac
GDPR- ochrana osobných údajov po novom

Dňa 25.05.2018 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Jednou z povinností, prevádzkovateľov informačných systémov, je prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä

Čítať viac
Slovenská komora fyzioterapeutov

Slovenská komora fyzioterapeutov dáva do pozornosti dokument, ktorý jej bol doručený. Dokument bol súčasťou časopisu Rehabilitácia č.4

 

SSF ( Doc  36,4)

Čítať viac
POPLATKY na rok 2018

Platby  do SKF na rok 2018

Čítať viac
ŠŠ – Fyzioterapia v športe a telovýchove

Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave otvára špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove. Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách (Univerzitné nemocnice, Športový klub Golem v Bratislave- najväčší na Slovensku !), ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM a sú akreditované ako doškoľovacie pracoviská pre postgraduálne štúdium. Výučbu realizujú/ sprostredkúvajú vynikajúci lektori a tréneri.

Čítať viac
Rokovanie na MZ SR

VEC : Oznámenie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ako prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov si Vám dovoľujem oznámiť, že sa dnes na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie týkajúce sa návrhu Vyhlášky o rozsahu praxe v povolaní fyzioterapeut.

Čítať viac