Prihlásenie

Kontakt

SLOVENSKÁ KOMORA FYZIOTERAPEUTOV

Tbiliská 6
831 06, Bratislava

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX

Magdaléna Hagovská
VICEPREZIDENTKA SKF:

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD
magdalena.hagovska@gmail.com
+421 944 400 846

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
Hlavný odborník MZ pre Fyzioterapiu:

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
eva.vaska@sm.unb.sk
+421 903 247 776

Petra Dubajová
Riaditeľ SKF :

Mgr. Petra Dubajová
p.dubajova@gmail.com

Advokát SKF:

Mgr. Ivana Závacká

Prezident RKF pre Západoslovenský kraj:

Mgr. Petra Dubajová
skfriaditel@gmail.com
+421 917 561 311

Prezident RKF pre Stredoslovenský kraj:

Mgr. Zuzana Kucbelová
rkf.bbc@gmail.com
+421 948 664 776

Prezident RKF pre Východoslovenský kraj:

Bc. Alexander Kopka
rkf.kosice@gmail.com
+421 907 146 287

Rada SKF:

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
Mgr. Petra Dubajová
Anna Petríková
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Bc. Dorota Méryová
PhDr. Jana Stanová

Kontrolný výbor SKF:

Mgr. Vladimír Ivan – predseda KV
ivan2vlado2@gmail.com
+421 908 985 705

PhDr. Eva Zubaľová
Bc. Adam Šebeňa
Bc. Renáta Brodňanská
Bc. Pavol Silanič

Disciplinárna komisia SKF:

Bc. Daniel Vrábeľ - predseda DK
danielvrabel1@gmail.com
+421 907 453 513

Mgr. Bohuslav Antolík
PhDr. Nina Sládeková, PhD.
Mgr. Martina Tereňová
Bc. Marta Obertíková
  Okrem formuláru nás môžete kontaktovať v čase od 7:00 – do 15:00 na telefónnom čísle +421 903 855 898.
  Variabilné symboly:
  • Licencia L1A 111
  • Licencia L1B 222
  • Licencia L1C 333
  • Hodnotenie sús. vzde. 2555
  • Registrácia nečlen 2556
  • Členský poplatok 2557
  • Aktualizácia registra 2558
  • Administratívna zmena 2559
  • Vystavenie potvrdenia 2560
  • Udrživací popl. na MD 2561
  • Odvod z RKF do centra 2562
  • Odpis potvrdenia o registrácii 2563
  • Registrácia člen 2564 ( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)