Prihlásenie

Odborné podujatia

17.-18.06.2019-Kurz Horná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Horná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 17. – 18. 06. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.
Račianska 66, Bratislava

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • ruka
 • ruka ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • carpání tunel
 • epicondylitis radialis

- epicondylitis ulnaris

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 teorie

Přednáška:

loketní kloub

5/ 14,00-16,00 praxe

Praxe - manuální techniky

 • masáž s protažením svalů thenaru a antihtenaru
 • mobilizace kloubů ruky

- protažení flexorů ruky

- protažení extensorů ruky

- cviky pro ruky

 • masáž s protažením svalů HK se vztahem k loketnímu kloubu
 • mobilizace loketního kloubu

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hubdu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • horní končetina
 • funkční jednota: lopatka, ramenní kloub, klavicula, klouby acormioclaviculární, sternoclaviculární, hrudní a krční páteř, žebra, horní končetiny
 • svaly pletence ramenního

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • MT svaly pletence ramenního – masáž s protažením

- mobilizace lopatky, kloubu glenohumerálního, krční a hrudní páteře

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 přednáška

Přednáška:

 • ruka
 • ruka ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • horní končetina
 • funkční jednota: lopatka, ramenní kloub, klavicula, klouby acormioclaviculární, sternoclaviculární, hrudní a krční páteř, žebra, horní končetiny
 • svaly pletence ramenního

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro cevicothoracální přechod

- komplexní cvičební program pro horní končetinu a pletenec ramenní

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela
26.-27.06.2019 -Kurz Dolná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Dolná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 26. – 27. 06. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.
Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • chodidlo
 • tvorba klenby nožní ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • pedes plani
 • hallux valgus

- calcar calcanei

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 teorie

Přednáška:

 • kolenní kloub
 • stabilizace, přetížení
 • gonarthróza
 • poruchy menisků a vazů
 • příprava na TEP a následná péče

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů nohy a bérce
 • mobilizace kloubů nohy

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • dolní končetina
 • funkční jednota: pánev, kyčelní kloub, symfyza, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • svaly pánve

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů DK se vztahem ke kolennímu kloubu
 • mobilizace koleního kloubu
 • MT svaly pánve – masáž s protažením

- mobilizace pánve

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 přednáška

Přednáška:

 • flexory nohy
 • extensory nohy
 • klenba nožní

5/ 14,00-15,00 praxe

Praxe – cvičení

- protažení flexorů nohy

- protažení extensorů nohy

- cviky pro klenbu nožní

7/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro funkci svalů pánevního dna - úvod

- příprava na TEP kyčelního kloubu a následná péče

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela
28.-29.06.2019 – Kurz Hernia disku-drieková chrbtica

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz - HERNIA DISKU – drieková chrbtica

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 28-29.06.2019

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz T 1. tematický (16 hod.)

Příčiny poruch bederní a krční páteře a jejich léčba

Náplň a cíl kurzů.

Cíl kurzu je - teoreticky:

 • podat základní informace o příčinách degenerativních poruch bederní a krční páteře
 • informovat o možnosti aktivní léčby
 • informovat o důvodech proč pasivní léčba selhává
 • informovat o možnostech prevence vzniku poruch bederní páteře
 • informovat o možnostech prevence vzniku recidivy poruch bederní páteře

- prakticky:

 • naučit se využít 12 základních cviků pro léčbu a prevenci poruch L a C páteře
 • naučit se dalších 50 cviků v léčebných krocích
 • naučit se cviky korigovat a analyzovat svalovou činnost
 • naučit se manuální techniky, které pomůžou dosáhnout optimální rozsah a efekt cviků
 • přizpůsobit cviky pro akutní a chronické pacienty a momentální vývoj nemoci
 • pochopit optimální koordinaci a stabilizaci chůze a běhu ve vztahu k zatížení páteře
 • naučit se kritéria, která odliší léčebné a zdravotní cvičení od pohybových aktivit, která přetěžují páteř a vedou k její degeneraci

Náplň kurzu 1. den

1/ 9,00-9,45 přednáška

Úvod:

 • lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti:

- vzájemné tření trnů, Bastrupův fenomen

- přetížení meziobratlových kloubů, facetový syndrom

- uzavírání foramina - výhřezem meziobratlového disku

- kloubním mechanizmem

- bolestivé tření kloubu a obratlového těla

- výhřez meziobratlového disku do páteřního kanálu

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch bederní páteře:

– nedostatečná aktivace spirálního řetězce:

- LD - A, který stabilizuje pánev a trup

- LD - B, C, D, E, F, které stabilizují střední a dolní část břišní stěny

- LD - C, E, které stabilizují pánevní dno

 • nedostatečná inhibice na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz přetížení, počínající diskopatie, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operativního řešení, FB syndrom
 • indikace k operaci

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • senzomotorika
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice
 • vřeténkový reflex

2/ 10,00-10,45 praxe a teorie

Vlastní cvičení:

 • nácvik a korekce cviků aktivujících řetězec LD vsedě - cíl je dosáhnout vzpřímeného, vyrovnaného aktivního držení těla, svalové rovnováhy v pletenci ramenním, aktivní stabilizace středu těla (abdominální krajina), svalový korzet LD, volný pohyb v pletenci ramenním v extenčním pohybovém vzorci

Cíl cvičení

aktivace dolní části břišní stěny, relaxace vertikálních svalů, vznik trakční síly v bederní krajině

- krátká přednáška – negativní vliv zvýšeného napětí flexorů kyčle na bederní páteř

- nácvik a korekce cviků protahujících flexory kyčle na stabilizovaném těle řetězci LD

- nácvik a korekce cviků protahujících extensory kyčle na stabilizovaném těle řetězci LD

3/ 11,00-11,45 teorie a praxe

- krátká přednáška – mobilizace páteře a hrudníků – kdy je spráné začít u pacienta

 • nácvik mobilizačních cviků - cíl je dosáhnout dobré pohyblivosti páteře a hrudního koše, vzájemná koordinace mezi jednotlivými obratli – segmentově rozložený pohyb,

procvičení autochtonních svalů, mobilizace páteře

- krátká přednáška - koordinace chůze

- nácvik nástupu na stojnou nohu, švihové fáze a extenční fáze ve cvicích i chůzi

- stabilizace chůze třemi spirálami PM, SA, LD středu těla, břicho a pánev

- dodržení zásady vertikální osa, extenční pohybové vzorce v pletencích,

 • nácvik protirotace pánve proti trupu, rozložení rotačního pohybu rovnoměrně do všech segmentů páteře
 • u každého cviku upřesníme vlastní pohyb a jeho detaily, zapojení svalového aparátu a ukážeme vliv na páteř - trakce (bederní, hrudní, krční) a na klouby

4/ 12,00-12,45 praxe

Cíl cvičení

 • harmonická léčebná a regenerační sestava trvající 45 minut
 • nácvik 2 variant cviků: vestoje, vsedě, modifikace cviků pro aktuální zdravotní a kondiční stav účastníků

12,45- 14,00 polední přestávka

5/ 14,00-14,45 přednáška

Vznik patologického svalového napětí - TP trigger point, fibromyalgie, vyhledání TP, místa častého výskytu, relaxační manuální techniky, zlepšení výživy svalů relaxačním cvičením, recipročí inhibice (aktivní relaxace), řešení energetické krize ve svalu, aktivace kalciové pumpy

6/ 15,00-15,45 praxe

- manuální techniky v bederní oblasti:

- manuální relaxace a protažení paravertebrálních svalů: m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus

- manuální relaxace a protažení flexorů kyčle: m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus

- manuální trakce celé bederní páteře a cílené segmentové techniky

7/ 16,00-16,45 praxe

 • manuální techniky cílené na pohyblivost lopatky vzad:

- manuální relaxace a protažení přední svalové skupiny lopatky a paže: m. subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior

 • manuální techniky cílené na pohyblivost lopatky dolů: m. trapezius, m. levator scapulae
 • manuální techniky na protažení šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

8/ 17,00-17,45 přednáška a diskuse

Využití metody:

 • rehabilitace
 • následný pohybový program navazující na rehabilitaci - rekondice

Pohybové programy:

 • 10 minut cvičení pro denní léčbu, prevenci a regeneraci
 • 60 minut cvičení na hudbu - škola zad – preventivní cvičení odstraňující negativní

faktory

- rehabilitační sport

- kondiční cvičení

- regenerační cvičení

Léčba:

 • lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti
 • výhřez bederní meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
 • recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom

Závěrečné cvičení 20 minut pro páteř

Náplň kurzu 2. den

1/ 9,00-9,45 přednáška

Úvod:

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch krční páteře:

- šikmá osa těla

- předsunuté držení hlavy

- svalová dysbalance na úrovni: pánev, trup, pletenec ramenní – horní fixace lopatky

- nedostatečná mobilita šíje a hrudníku – přetížení přechodové zóny C/Th

- přetížení ruky – vztah C páteř, epicondylitis, carpální tunel

- napětí ve svalech šíje, C/Th přechodu, dlouhých paravertebrálních svalech

překlenujících hrudník a krční oblast

- horní typ dýchání

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice

2/ 10,00-10,45 praxe

Vlastní cvičení:

 • nácvik a korekce cviků vsedě a vestoje aktivujících řetězec LD – cíl je na osovém vyrovnaném postavení těla dosáhnout relaxce šíje
 • důsledná dolní fixace lopatek
 • mobilizace do rotace – rotace trupu pod fixní hlavou vsedě, vestoje, nožními cviky
 • protažení šíjových svalů do flexe, lateroflexe, extenze

Cíl cvičení

aktivace dolní části těla, relaxace šíje, střídavé zapojování svalů šíje

3/ 11,00-11,45 teorie a praxe

- krátká přednáška – mobilizace páteře a hrudníku – ujasnění, kdy je spráné začít u

pacienta

 • nácvik mobilizačních cviků - cíl je dosáhnout dobré pohyblivosti páteře a hrudního koše, vzájemná koordinace mezi jednotlivými obratli – segmentově rozložený pohyb,

procvičení autochtonních svalů, mobilizace páteře

- krátká přednáška - koordinace chůze

- nácvik nástupu na stojnou nohu, švihové fáze a extenční fáze ve cvicích i chůzi

- stabilizace chůze třemi spirálami PM, SA, LD středu těla (břicho a pánev)

- dodržení zásady vertikální osa, extenční pohybové vzorce v pletencích

 • nácvik protirotace pánve proti trupu, rozložení rotačního pohybu rovnoměrně do všech segmentů páteře
 • cvičení s oporou a bez opory
 • cvičení pro aktivní klenbu nožní – vyvolání sensomotorické odpovědi
 • u každého cviku upřesníme vlastní pohyb a jeho detaily, zapojení svalového aparátu a ukážeme vliv na páteř - trakce (bederní, hrudní, krční) a na klouby

4/ 12,00-12,45 praxe

Cíl cvičení

 • harmonická léčebná a regenerační sestava trvající 45 minut
 • nácvik 4 variant cviků: vestoje, vsedě, cvičení ve stoji na jedné noze, výstup na nízký step, modifikace cviků pro aktuální zdravotní a kondiční stav účastníků

12,45- 14,00 polední přestávka

5/ 14,00-14,45 přednáška

- úrovně vzniku potíží v krční oblasti:

- mícha – myelopatie z útlaku - výhřez disku, kostěná produkce kloubů a obratlových těl (spondylóza, spondylartróza), nařasení ligamentum flavum

- foramen – výhřez disku, dorzální osteofyty

- skalenový syndrom

- prostor mezi klavikulou a 1. žebrem, m. subclavius, m. scalenus anterior

- m. pectoralis minor

6/ 15,00-15,45 praxe

- manuální techniky v bederní a krční oblasti – opakování z 1. dne

- další manuální techniky v krční oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuální techniky, které uvolňují C/Th přechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

7/ 16,00-16,45 praxe

- manuální techniky mobilizující hrudník

- mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum

- mobilizace žeber, vleže vsedě

- mobilizační cviky na C/Th přechod – ležaté osmičky

- vysvětlení pojmu hluboká vertikála – přetížení krční páteře při chybně koordinované

a stabilizované chůzi

8/ 17,00-17,45 přednáška a diskuse

Využití metody:

 • rehabilitace
 • následný pohybový program navazující na rehabilitaci, rehabilitační sport, rekondice

Pohybové programy s důrazem na krční páteř:

 • 10 minut cvičení pro denní regeneraci
 • 60 minut cvičení na hudbu: - škola zad – preventivní cvičení pro páteř

- zdravotní cvičení pro páteř

- rehabilitační sport

- kondiční cvičení

- regenerační cvičení

Léčba:

 • cervikobrachiální syndrom – bolesti v krční krajině s propagací do HK
 • výhřez krční meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
 • recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom

Záverečné cvičení 20 minut komplexní cvičení pro celou páteř.

29.-30.06.2019 Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 29–30.06. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

06.-07.07.2019-Kurz SMS 3,4

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 06–07.07. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

24.-25.08.2019-Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 24–25.08. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

15.-18.04.2019-Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci - nový koncept aktivní léčby skoliózy, výhřezu meziobratlového disku, potíží po operacích páteře a spinální stenózy.

Prednášajúci: MUDr. Zuzana Smíšková

Termín konania: 15-18.04.2019

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Cíl kurzu je informovat lékaře a fyzioterapeuty o efektivní konzervativní léčbě skoliózy a jejích komplikacích a naučit je prakticky základní léčebný cvičební program (léčebná tělesná výchova) a manuální techniky. Léčba výhřezu meziobratlového disku a komplikací po operacích páteře je obecně platná i pro pacienty bez skoliózy.

Cesta: pomocí cviků, které stabilizují oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev svalovými řetězci vytváříme svalový korzet, který má na páteř tři důležité vlivy:

 • protahuje ji směrem vzhůru - trakce
 • vyrovnává ji do centrální linie – centrace
 • dává jí pohyblivost – mobilizace

Metoda dále využívá manuálních technik, které cvičení umožní nebo usnadní.

Metoda se vyvíjí již 32 let a je prověřena na souboru 10 000 pacientů. Metodu aktivně užívají rehabilitační kliniky, lázně, nemocnice a rehabilitační praxe v Čechách, v Německu a na Slovensku. Je také používána v oblasti prevence jako skupinové cvičení. Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek. Efekty metody jsou evidovány RTG a MR snímky, EMG studiemi a palpací zkušených terapeutů – evidence based medicine. Více informací viz www.smsystem.cz

Průběh kurzu:

1. den 8 výukových hodin

9,00 - 11,00 hod – přednáška

Rozvoj skoliózy v průběhu života. Vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku. Charakteristická degenerace ve středním věku. Dekompenzace ve stáří - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti léčby v jednotlivých obdobích. Důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě. Indikace a kontraindikace operací. Nevýhody a výhody nošení korzetu. Nárůst incidence skoliózy.

DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky.

Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizace pánve a trupu

LD-B trakční síla v bederní krajině

LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

11,00 - 12,30 hod - praxe

Cviky aktivující řetězec LD-A, B

 • nácvik
 • korekce
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním a pánevním

12,30 - 13,30 hod - obed

13,30 - 15,30 hod – praxe

Cviky mobilizační pro páteř, které procvičují autochtonní svaly

 • stabilizace předchází mobilizaci
 • zapojení řetězce LD-C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin

15,30 - 16,00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

2. den 8 výukových hodin

09,00 - 11,00 hod – praxe

 • Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence
 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze

- Automatizace cviků

 • Motivace

11,00 - 11,15 hod - přestávka

11,15 - 12, 30 hod - přednáška

Hlavní rysy poruchy stabilizace pohybu u skoliotiků.

 • Celkový charakter poruchy, porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci.
 • Možnosti léčby, prevence. Hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet.
 • Příklad – kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky
 • Svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků. Návaznost na chybnou aktivaci břišních svalů. Dysbalance v abdominální a bederní krajině. Zdůraznění globální poruchy ve svalových řetězcích, které aktivujeme jako celek.

12, 30 - 13,30 hod – oběd

13,30 - 16, 00 hod - praxe

Praktické cvičení ve dvojicích uvolňující zvýšené svalové napětí ve svalech na přední a horní straně v pletenci ramenním.

 • Aktivní relaxace svalů šíje a pletence ramenního pomocí reciproční inhibice. Důraz je na korekci cviků a dopomoc při léčebném cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojice pacient - lékař (lékař vytváří rehabilitační plán a testuje schopnosti pacienta, nebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podle rehabilitačního plánu a reaguje na rostoucí schopnosti pacienta, rozvíjí plán).

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

3. den 8 výukových hodin

9,00 - 10,00 hod – skupinové cvičení na hudbu

10,00 – 10:15 – přestávka

10,15 – 12,30 - praxe

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze
 • Automatizace cviků
 • Motivace

12,30 - 13,30 hod - oběd

13,30 - 15,30 hod – přednáška s praktickou ukázkou

Rozvoj skoliotické křivky v předškolním věku na podkladu lehké mozkové dysfunkce a svalové dysbalance.

 • Ukázka plné kompenzace křivky cvičením za pomocí rodičů.
 • Principy posturální reakce, sensomotorická stimulace – praktické využití v léčbě
 • Vznik klenby nožní spirální stabilizací

15, 30 - 16, 00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

4. den 8 výukových hodin

9,00 – 10,00 – skupinové cvičení na hudbu

10,15 – 10,30 – přestávka

10,30 – 12,00 - praxe

 • Sensomotorické, spirálně stabilizované cvičení
 • Aktivní klenba nožní
 • Strečink svalů souvisejících s nohou
 • Mobilizace chodidla

12,00 - 13,00 hod – oběd

13,00 - 15, 00 hod – praxe

Manuální techniky vleže pro bederní oblast

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuální trakce páteře

15, 00 - 15,15 hod – přestávka

15,15 - 17, 00 hod - praxe

Praktické cvičení malé terapeutické skupiny s důrazem na relaxaci a protažení paravertebrálních svalů

29.-30.03.2019- Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 29– 30.03. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

13.-14.04.2019-Kurz 1-Podstata FMM

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz 1 - Podstata Funkčnej manuálnej medicíny

Prednášajúci: doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania: 13– 14.04. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: do 12.3.2019 - 160 EUR

od 12.3.2019 - 180 EUR

Počet účastníkov: 25

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia diagnostikovať postavenie panvy pomocou palpačného vyšetrenia hrebeňov panvy a predných a zadných horných spin (spinae iliacae anteriores et posteriores superiores), vyšetriť funkciu SI kĺbov a bedrových kĺbov. Ďalej sa naučia zostaviť získané príznaky do typických syndromov (např. kostrčový syndróm, dysfunkcia panvy apod.), vykonať ich diferenciálnu diagnostiku a nakoniec cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Program kurzu:

Sobota

8.30 - 10.00 Teória

Význam postavenia panvy ako „centrálneho kĺbu“ pre funkciu pohybového aparátu

10.00 – 11.00 Prax

Palpácia hrebeňov panvy, predných a zadných tŕňov bedrových kostí u všetkých účastníkov kurzu

11.00 – 12.00 Teória

Vyhodnotenie palpačných nálezov na panvy, rozbor možných variant zlého postavenia panvy

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.30 Teória

Anatómia a funkcia SI kĺbov, ich vyšetrenie vo všetkých smeroch pohybu

14.30 – 15.30 Teória

Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení SI kĺbov, stanovenie pravidiel pre funkčnú a štrukturálnu blokádu SI kĺbov

15.30 – 16.30 Prax

Praktické precvičenie vyšetrenia SI kĺbov na vhodných modeloch z radov účastníkov s typickými patologickými nálezmi

16.30 – 17.00 Teória

Príčiny a diferenciálna diagnostika funkčných a štrukturálnych blokád SI kĺbov, terapia štrukturálnej blokády – podstata a manuálne manévry

Nedela

8.00 – 8.30 Teória

Opakovanie prebranejlátky z predchádzajúceho dňa

8.30 – 9.30 Prax

Vyšetrenie bedrových kĺbov – teória a prax – rozsahy pohybov, kĺbna vôľa, bedrové svaly

9.30 – 10.30 Teória

Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení bedier, funkčná a štrukturálna blokáda, diferenciálna diagnostika ich príčin, terapia

10.30 – 13.00 Prax

Kostrčový syndróm, príčiny primárne a sekundárne, anamnéza, typické príznaky, diagnostika, diferenciálna diagnostika, terapia

Dysfunkcia panvy, príčiny, diagnostika, diferenciálna diagnostika, terapia

13:00 – 14:00 Opakovanie, diskusia, záver

11.-12.05.2019-Kurz 1 Podstata FMM

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz 1 - Podstata Funkčnej manuálnej medicíny

Prednášajúci: doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania: 11– 12.05. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: do 11.4.2019 - 160 EUR

od 11.4.2019 - 180 EUR

Počet účastníkov: 25

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia anatómiu kĺbov a svalov dolnej končatiny, naučia sa rozpoznávať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbnych dysfunkcií a svalových spazmov, vykonať diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a vykonať adekvátnu a cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Program kurzu:

Sobota

8.30 - 9.30 Teória

Význam dolnej končatiny a jej funkcia pre funkciu celého pohybového aparátu

9.30 – 11.00 Teória

Zopakovanie pravidiel pre chovanie funkčnej a štrukturálnej blokády z minulého kurzu

11.00 – 12.00 Teória

Bederný kĺb – anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.30 Teória

Kolenný kĺb - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretáciace, terapia

14.30 – 15.30 Teória

Členok - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretáciace, terapia

16.00 – 17.00 Teória

Noha - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretáciace, terapia

Nedele

8.00 – 8.30 Teória

Opakovanie z minulého dňa

8.30 – 11.00 Teória

Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií, ich podstata, biomechanika a neurofyziologická

Teória

11.00 – 13.00 Teória

Flekčné a extenčné reťazce v dolnej končatine, ich diagnostika, diferenciálna diagnostika a

Liečba

13.00 – 14.00

Opakovanie, diskusia, záver