Prihlásenie

Aktuality

Rokovanie na MZ SR 23.10.2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 23.10.2018 prebehlo rokovanie zástupcov Slovenskej komory fyzioterapeutov so zástupcami  MZ SR, ohľadom zvyšovania platov nemedicínskych zdravotníckych pracovníkov, kam patrí aj odbor fyzioterapia. Rokovania sa zúčastnili hlavná odborníčka pre fyzioterapiu PhDr Eva Vaská, MPH, riaditeľka kancelárie SKF Diana Dudášová, advokátka SKF Mgr. Ivana Závacká a Bc. Petra Dubajová za mediálny výbor SKF. Podľa najnovších informácií, v prípade schválenia návrhu vládou SR by sa mal priemerný plat fyzioterapeutov k 1.1.2019 zvýšiť o 10%.

máme sľúbené ďalšie rokovania ohľadom mzdového ohodnotenia fyzioterapeutov so špecializáciou v odbore a s certifikovikačnou pracovnou činnosťou.

V prípade nových informácií Vás budeme ďalej informovať.