Prihlásenie

Aktuality

Prevencia proti ochoreniu COVID-19

fitness-yoga-trainer-teaches-laptop

Už takmer dva roky sa veľká časť lekárskej výskumnej komunity sústredí na ochorenie COVID-19. Mnohí ľudia po jeho prekonaní nie sú schopní naplno pracovať, ani sa vrátiť do bežného života. Mnohé následky sa prejavujú aj na fyzickej úrovni. Obrovskou témou je práve z tohto dôvodu prevencia a liečba ochorenia. O tom, ako sa chrániť, hovorí Mgr. Petra Kolcunová.

Prečo je dôležitá prevencia

„COVID 19  svojou pandemickou silou ovplyvnil životy mnohých ľudí a zmenil mnoho osudov. Celosvetový dopad je ešte pre krátkosť času nejasný, ale už teraz sú zaznamenané obrovské straty na životoch, ohrozuje sa verejné zdravie preťaženým zdravotným systémom. Prehĺbila sa potravinová a pracovná kríza, mnoho ľudí je na pokraji chudoby. Sociálne narušenie bude mať vplyv na ďalší vývin detí. Preto je potrebné, aby každý jednotlivec aktívne a zodpovedne pristúpil k ochrane zdravia zdravým životným štýlom a dodržiaval odporúčané postupy.

Zostať zdravým určuje našu kvalitu života. Možnosť voľne dýchať, pohybovať sa, pracovať a postarať sa o svoje životné potreby je veľkým darom v našom živote. Väčšina ochorení v nás zanechá určité stopy, ktoré si nemusíme ani uvedomiť, avšak s odstupom času sa môžu prejaviť ich negatívne dopady v podobe iných ochorení, únavou či chronických bolestí, ” podotkla fyzioterapeutka.

 Ako sa chrániť pred COVID ochorením

„Jediná doposiaľ známa prevencia je prevencia nákazy infekciou Covid 19: obmedzenie šírenia vírusu v populácii ochranou tváre maskou FFP2, dodržaním rozostupu 1 – 2 metrov medzi osobami. V interiéri je dôležité časté  vetranie, použitie dezinfekcie po chytaní predmetov, kľučiek dverí, či madiel v MHD. 

Dodržiavanie opatrení v školách, preventívne testovanie, očkovanie, dodržiavanie všeobecných odporúčaní pomáha znížiť rýchlosť šírenia. Podľa posledných skúmaní očkovaná skupina po prekonaní COVID 19 udávala menej akútnych závažných symptómov ochorenia, pre ktoré je nutná hospitalizácia.  

Fyzioterapeut pri výkone svojho povolania takisto používa ochranné prostriedky, po každom pacientovi si umýva ruky, dezinfikuje lôžko a použité náradie a náčinie. Biologický odpad dáva do sáčku a označenej nádoby.  Osvedčená je dezinfekcia priestoru UV žiarením. Vo svojej práci počas pandémie sa odporúča používať podľa možnosti telemedicínu a bezkontaktné techniky. 

Avšak pri ovplyvňovaní a terapii niektorých symptómov sú  potrebné manuálne kontakty a blízky kontakt tvárou v tvár. Možnosť nákazy sa samozrejme zvyšuje.  V takom prípade používame aj štít, či okuliare. Dobu ošetrenia a slovný kontakt  sa snažíme skrátiť na minimum. Fyzioterapeut dodržiava časové termíny, čím zabezpečí zníženú kumuláciu pacientov v priestoroch zariadenia.  Ani počas prestávky by nemal snímať masku, ak je v miestnosti viac kolegov.

Z hľadiska prevencie vzniku Long COVID prebieha ďalšie sledovanie a výskum. Keďže pri ňom pretrváva zápalová aktivita ukazuje sa, že prepínanie síl a intolerancia jedál podporujú opätovné vzplanutie zápalu a imunitnej reakcie a z neho vyplývajúcich negatívnych príznakov,” odpovedá fyzioterapeutka Petra.

Fyzioterapeutka Petra Kolcunová
Fyzioterapeutka Mgr. Petra Kolcunová

Sledujte symptómy

„Ak dôjde k nákaze, monitorujte svoje symptómy. Pri príznakoch sťaženého dýchania a kašľa môžete využiť úľavové polohy a sebaregulačné parasympatikové cvičenia. Stabilná poloha bez potreby akéhokoľvek zvyšovania fyzického úsilia pacienta, kontrola kašľa pri pokojnom dýchaní so stabilitou hrudníka vie zmierniť nepokoj, dušnosť, bolesť a úzkosť.

Najčastejšie používaným je “objatie” vankúša s miernym tlakom na hrudník so zaujatím polohy na poloboku, či bruchu s cieľom nepoddať sa dusivému kašľu, častokrát sprevádzajúceho ochorenie.  V každom prípade pri zhoršenom stave je potrebné kontaktovať lekára, keďže stav sa môže rýchlo meniť a namerané hodnoty saturácie krvi kyslíkom sú častokrát nižšie ako fyzické vnímanie nakazeného. RTG snímky dokazujú aj nízkopríznakové rozsiahle pneumónie,” radí fyzioterapeutka.

Postupnosť krokov po prekonaní akútnej fázy

Ak už má pacient následky po prekonaní covidu, rieši v sebe otázku, čo by mal urobiť ako prvé. 

Odporúčame tieto kroky:

  • V rámci sebakontroly rozoznať závažné a menej závažné príznaky ochorenia
  • Zistiť svoje obmedzenia, limity. 
  • Navštíviť pracovisko s danou odbornosťou podľa príznakov a absolvovať prístupné vyšetrenia pre vylúčenie iného ochorenia. 
  • Vytvoriť si svoj vlastný harmonogram, aby vedel zvládnuť základné činnosti a povinnosti. 
  • V počiatkoch začínať s nízkou pohybovou záťažou, chôdzou a postupne pri zvládaní zvyšovať nároky na fyzickú činnosť. 
  • U pacientov s výraznými post COVID ťažkosťami sa sústrediť na kompenzácie v rámci udržania energetickej hladiny umožňujúcich aktivity denných činností. 
  • Viesť si “denník”aktivít.
  • V prípade potreby  vyhľadať pomoc  podporných skupín, kde je možné komunikovať s inými pacientmi a odborníkmi. Vedomie, že  ľudí s podobnými alebo takými istými problémami je viac, častokrát ovplyvní aj ďalšie zmýšľanie pacientov.

dievčatá ležia na podložkách na zemi

Rola fyzioterapeuta pri COVID ochorení

Petra ďalej uvádza: „Fyzioterapeut môže poskytnúť vzdelávanie jednotlivca smerujúce k zlepšeniu porozumenia a budovanie dôvery, čo je dôležitý faktor pre domácu rehabilitáciu, postavenú na efektívnej komunikácii. Dôkladné vysvetlenie symptómov, mechanizmu ich vzniku a plánu manažmentu zahŕňa výučbu a poradenstvo na úpravu správania sa pacienta. 

Správne vzdelávanie je zásah prvej línie, ktorý rozširuje vedomosti, ktoré prispievajú k odôvodneniu svojich nepríjemných pocitov a ovplyvňujú zníženie strachu pacienta  čo môže prispievať k jeho zotaveniu.

Fyzioterapeut by mal v rámci anamnézy a prvých liečebných vstupov zistiť, či je v jeho silách pozitívne ovplyvniť regeneráciu pacienta. U nízkeho percenta pacientov pri podávaní dráždivých fyzikálnych procedúr, neadekvátne dávkovanej a zvýšenej fyzickej záťaže, či prílišnej respiračnej aktivite nemusíme dosiahnuť plánovaný cieľ.” Ako prebieha návšteva u fyzioterapeuta, si môžete prečítať v našom článku.

Fyzioterapeutka ďalej vysvetluje: „Pacienti často hľadajú pomoc v situácií, ktorá ovplyvňuje kvalitu ich života. Znížená kvalita, bolesť či únava prispieva k zníženej pohyblivosti, ďalšej svalovej únave, zvýšenej nervovej dráždivosti či apatie. Pre fyzioterapeutov sú veľmi cenné informácie v ich vyjadreniach a otázkach v podporných skupinách.  Uvádzame niektoré z nich:

,Mám dlhodobé tenzné bolesti hlavy spojené s tlakmi za očami, svetloplachosť, hučanie v ušiach a tiež trpím nespavosťou a či neviete příčinu týchto bolestí,  prípadne radu, ako bolesť aspoň zmierniť?’

,Vrátila sa mi silná únava po 10 mesiacoch. Aj vám, keď sa vrátil nejaký príznak po toľkých mesiacoch, napríklad únava, tak vám to zase odišlo?’

,Problémy so žalúdkom? Horkosť v ústach, pocit na zvracanie a zvláštne od žalúdku. Ako riešite úľavu?’

,Nohy, bohužiaľ, stále výrazne bolia, hlavne v práci, ale používam kompresné podkolienky, chôdzou sa to zhoršuje až do pichavych bolestí.’

,Už neviem ako na nespavosť. O chvíľu to bude pol roka a vôbec sa to nezlepšuje, som už zúfalá.’

Dĺžka zotavenia je individuálna. Aj keď zdroje uvádzajú rozpätie odoznenia príznakov, sú jedinci, u ktorých od prepuknutia nákazy ubehli už 2 roky a napriek tomuto časovému obdobiu sa necítia takí zdraví ako pred ochorením. U väčšiny však dochádza k úprave stavu v závislosti od postihnutia systému.

athletic-gymnast-in-black-sportswear

Dôvera vo vedu

„COVID sa nevyhol ani fyzioterapeutom. Fyzioterapeuti žijúci s long COVID z Veľkej Británie a Spojených štátov založili skupinu Long COVID Physio s celosvetovou pôsobnosťou v ktorej hľadajú riešenia pre svoje problémy v spojení so svojimi odbornými znalosťami. Multiorgánové účinky vírusu môžu ovplyvniť  takmer všetky systémy v tele vrátane funkcií pľúc,srdca, mozgu, obličiek a kože. 

Zdroje uvádzajú až 200 rôznych príznakov Holandská multicentrická prospektívna kohortová štúdia sleduje pacientov 2 roky po prepustení z nemocnice pre COVID-19. Príznaky zoskupila do fyzických, respiračných, kognitívnych a únavových symptómov. Po 3 mesiacoch malo 97% pacientov aspoň 1 príznak. Po 12 mesiacoch 92%. Zatiaľ čo fyzické a respiračné príznaky vykazovali postupný pomalý pokles, únava a kognitívne príznaky sa v priebehu času nevyriešili. 

Až jedna pätina ľudí s prekonaním COVID-u má problém nastúpiť do práce, fungovať v bežnom živote, častokrát pociťujú svoju situáciu ako bezvýchodiskovú a v niektorých prípadoch končí suicidálne. Kognitívna dysfunkcia bola jedným z troch najviac oslabujúcich príznakov, spolu s únavou a dýchavičnosťou. Mozgová hmla je najčastejším príznakom opísaným ľuďmi s kognitívnou dysfunkciou po ochorení COVID-19.” 

Problémy duševného zdravia 

„V oblasti duševného zdravia niektorí z tých, ktorí sa zotavujú z infekcií COVID, hlásili posttraumatickú stresovú poruchu, depresiu, úzkosť a obsedantno-kompulzívne príznaky. Sociálna izolácia môže vplývať na duševné zdravie, najmä u starších ľudí. Smútok zo smrti svojich blízkych a strach o ďalší vývoj svojho vlastného zdravia prehlbujú neistotu. 

V súčasnej dobe je snaha vytvoriť tímy odborníkov, ako sú pneumológovia, kardiológovia, reumatológovia, neurológovia, fyziatri a fyzioterapeuti, odborníci na behaviorálne zdravie, ktorí zaujmú multidisciplinárny prístup k liečbe širokej škály príznakov Long COVID. Long COVID má tendenciu trvať tri až šesť mesiacov, hoci niektoré prípady môžu trvať rok alebo aj viac.

Našťastie je týchto pacientov s Long COVID výrazne menej a mnohí sa po 14 dňoch až 1 mesiaci opäť vracajú do plnohodnotného života a k športu. Pre pacientov po hospitalizácii sú veľkým benefitom kúpeľné pobyty s kvalitne poskytovanou fyzioterapiou . Ako fyzioterapeuti optimalizujeme zdravie týchto ľudí a podporujeme ich aby zostali fyzicky aktívny, čím znižujeme ich nároky na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. “ dodáva na záver Mgr. Petra Kolcunová.

O tom, ako prebieha toto ochorenie, aké má následky a riešenia, sa môžete dočítať v našom predošlom článku

Ak by sme vám mohli akokoľvek pomôcť alebo poradiť, napíšte nám alebo nás kontaktujte telefonicky na +421 903 855 898.