Prihlásenie

Aktuality

Konferencia o ŠDTP 18.-19.10.2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v dňoch 18. 10. a 19.10. 2018 sa konala 2. výročná interdisciplinárna konferencia o nových štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupoch.

Náplňou konferencie bolo predstavenie ŠTDP, sprievodné aktivity, workshopy a tlačová konferencia. Zároveň šlo o snahu podporiť interdisciplinárnu účasť pri predstavovaní ŠTDP nakoľko v mnohých ide o tzv. komplexný manažment pacienta. Podujatie bolo dostupné širokej odbornej verejnosti z oblasti medicínskych aj nemedicínskych zdravotníckych odborov, zúčastniť sa mohli aj študenti daných odborov, predovšetkým tí, ktorí v blízkej budúcnosti úspešne ukončia svoje vzdelanie a majú záujem o aktuálne informácie a dianie v oblasti slovenského zdravotníctva.

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia odboru fyzioterapia, predsedkyňa OPS v odbore fyzioterapia, hlavná odborníčka pre odbor fyzioterapia, PhDr. Eva Vaská, MPH s prednáškou Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a OPS v odbore fyzioterapia a členka OPS v odbore fyzioterapia doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., cert. MDT s prednáškami Návrh klinického štandardu fyzioterapie u seniorov s miernou kognitívnou poruchou a ľahkým stupňom demencie pri Alzheimerovej chorobe a Návrh klinického štandardu fyzioterapie zmiešanej inkontinencie moču. Prednášky odboru fyzioterapia boli zaradené do bloku spolu s prednáškami lekárov FBLR, obe prednášajúce odborne obhájili svoje príspevky, čoho dôkazom bola následná podnetná diskusia v priateľskom duchu.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa podobných konferencií v budúcnosti, všetky informácie ohľadom podujatí, prihlášok a organizácie nájdete na: www.healthconferences.eu .